ריט1 – קרן הנדל"ן המניב הראשונה בישראל מצטרפת למפה של קומה 3

אנו שמחים לבשר על הצטרפותה של חברת ריט1, קרן הנדל"ן המניב הראשונה בישראל למפה של קומה 3.
שת"פ מעין זה מהווה אבן דרך חשובה בפרויקט קומה 3 ורוח גבית משמעותית.
כבר עכשיו ניתן למצוא את נכסי ריט1 הפנויים מפורסמים על המפה של קומה 3 עם כל האינפורמציה ופרטי הנכסים: http://www.koma3.co.il/mykoma3/q_user=62.

אודות ריט1:
ריט1 הוקמה בשנת 2006, והינה קרן השקעות בנדל"ן הראשונה בישראל
(REIT – Real Estate Investment Trust)

קרן השקעות בנדל"ן הינה דרך השקעות חדשה בישראל, שמטרתה לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בהשקעה בנכסים מניבים. בישראל התאפשרה הקמת קרנות ריט עם כניסתו לתוקף בשנת 2006 של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה.

קרנות ריט מהוות דרך השקעה נפוצה בעולם, החל משנות ה- 60, עת נוסדו בארצות הברית במטרה לאפשר למשקיעים להשקיע דרכן ישירות בנכסי נדל"ן מניב.

מדיניות החברה – להוביל את ענף קרנות ההשקעה בנדל"ן בישראל.
רכשה מאז הקמתה, 21 נכסים מניבים, בשווי של כ-1.9 מיליארד ש“ח , כ-224 א‘ מ“ר ב-97% תפוסה ממוצעת, כ-430 שוכרים.

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לדנה פרידמן, מנהלת מוצר.
dana.fridman@koma3.co.il
www.Koma3.co.il

אז מה זה ריט?

מה זה בדיוק ריט ומאיפה היא מגיעה אלינו? ה-Reit ( ראשי תיבות של Real Estate Investments Trust) החלה את דרכה בשוק האמריקני ב-1960. הרעיון היה לבנות מכשיר שיאפשר למשקיעים קטנים להיות שותפים בנכסי נדל"ן מניב. לרוב-רובו של הציבור אין די משאבים פיננסיים כדי לרכוש באופן ישיר נכסים מניבים, הנחשבים לאחת מההשקעות הטובות ביותר הקיימות בשווקים הפיננסיים. ההשקעה בנכסים מניבים (הכוונה היא לכל נכס המושכר לטווח ארוך ומבטיח דמי שכירות ידועים מראש) כרוכה בגיוס של סכומים הנעים בין עשרות אלפי דולרים (לרכישת דירות מגורים קטנות) למאות מיליוני דולרים (הנדרשים לרכישת קומפלקס משרדים יוקרתי בערים הגדולות בעולם). מסיבה זו, רק חברות גדולות ואילי-הון יכולים להרשות לעצמם את הלוקסוס של רכישת נכסים מניבים.

ואז הגיעו החכמים, טיכסו עצה והקימו ישות משפטית חדשה וייחודית שנקראת ריט. הריט היא קרן שרוב-רובם של משאביה הכספיים מושקע בנכסים מניבים. היא חייבת לחלק את כל רווחיה למשקיעים אחת לתקופה שנקבעת מראש, ובנוסף, היא ובעלי המניות שלה נהנים מהטבות מס.

במהלך 44 השנים שבהן קיימות קרנות הנדל"ן בשוק ההון האמריקני, הן לא הכזיבו. כמובן שבתקופות שבהן נקלע ענף הנדל"ן למשבר, התכווץ בחדות גם ערכן של הקרנות בבורסה. אולם משקיעים המשקיפים על קרנות הנדל"ן לטווח ארוך אינם יכולים להתלונן: הם מקבלים מקרנות הריט הגדולות דיווידנדים שנתיים המשקפים תשואות של 10%-5%, ובנוסף הם נהנים מעליית ערך נוספת של 5%-4% בשנה בשווי קרנות הנדל"ן, כתוצאה מהגידול הטבעי של תעשיית הנכסים המניבים.

במהלך השנים הפכו קרנות הנדל"ן לנכס המצוי בתיק השקעות של כל גוף פיננסי גדול בשוק האמריקני (קופת גמל, קרן פנסיה, חברת ביטוח, קרן נאמנות, בית השקעות וכו'). החשיבות העיקרית של קרן הנדל"ן נעוצה בחלק מהיתרונות הגדולים שיש לה: תזרים מזומנים ידוע מראש, סיכון נמוך יחסית, בגלל איכות הנכסים הידועה מראש שבידי הקרן, תשואה שניתן לחשבה מראש, מיסוי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל"ן, כלי המסייע לפיזור הסיכון הכללי של תיק ההשקעות, וכמובן – שקיפות גבוהה, בגלל הדיווח הפרטני הנדרש מקרנות הנדל"ן הבורסאיות למשקיעים.
דנה פרידמן,  קומה 3

www.koma3.co.il