איך אפשר להפחית ארנונה לעסקים?

ארנונה לעסקים

מסיבות רבות משניתן למנות, די לעסק להיות מוגדר כעסק כדי שהתעריפים על כל דבר יאמירו שחקים. וכשאנחנו אומרים כל דבר, הכוונה היא ממש לכל דבר – שכירות מבנה, דמי ניהול חשבון בנק ואפילו מיסים עירוניים. מאמר זה ידון בכל הנושא של ארנונה לעסקים.

כאילו לא די בזה, לפעמים נדמה כי קביעת תעריף הארנונה היא ממש שרירותית. אחרת איך ייתכן שגובה ארנונה לעסקים בעסק אחד יכול להיות גבוה או נמוך בהרבה מהעסק השכן לו? או שעסק מקבל סיווג שעליו תעריף ארנונה לעסקים גבוה יותר מסיווג אחר, שאליו הוא שייך, ושהתעריף עליו נמוך יותר?

ארנונה לעסקים היא אחד המיסים הכבדים שעל בעל עסק לשלם

ולא רק זאת, אלא שתעריפיו עולים בהתמדה. למה? ככה!

ארנונה, בהיותה מס עירוני, נועדה לממן את החזקת העיר, כמו שמס הכנסה נועד לממן את ניהול המדינה. למה ארנונה לעסקים יקרה לאין שיעור מזו של דיירים? למה היא עולה בהתמדה? למה עסקים שנלחמים על קיומם אינם זוכים להטבות להם זוכים תושבים שנלחמים על קיומם? שוב, התשובה היחידה שאנחנו יכולים לתת למרבה הצער היא: ככה.

החדשות הטובות הן שזו לא גזירת גורל. יש מה לעשות כדי להפחית ארנונה לעסקים ולעשות צדק מול הרשויות המקומיות.

עכשיו נעבור לחלק המעשי, העוסק באיך אפשר להפחית ארנונה לעסקים. קודם כל נבדוק את הגדרת הנכס לצרכי מיסוי ואת חלוקתו.

הפחתת ארנונה לעסקים ניתן לקבל ברוב המקרים על בסיס הקריטריונים הבאים:

שינוי בייעוד הנכס

  1. תיקון שטח נטו לחיוב
  2. הפרשים במדידות
  3. פיצול או איחוד שטחים שונים
  4. תקיפת צו הארנונה בהתאם לחוק ההסדרים
  5. העלאת תעריפי ארנונה לעסקים בשיעורים חריגים וללא צידוק
  6. הפרת חוק השוויון בגביית ארנונה לעסקים
  7. שינוי סיווג או סיווג משנה העסק

דיני הארנונה הם מסוג הדינים המורכבים הקיימים בשיטת המשפט בישראל. הדבר אינו נובע מעצם הוראות החוק הרלוונטיות אלא מן העובדה שעקרונות החיוב בארנונה נקבעים במסגרת צווי הארנונה, על ידי הרשות המקומית ולא במסגרת החקיקה המרכזית. כתוצאה מכך נוצר מצב של חוסר אחידות בין הרשויות המקומיות השונות. אבל דווקא מתוך סבך הביורוקרטיה וחוסר האחידות, צומחות ההזדמנויות ואפשרויות להפחית את תעריפי ה ארנונה לעסקים באופנים שאילולא מדובר היה במס מורכב כל כך, לא היו אפשרויות אלה בנמצא. בכל מקרה, יש לזכור כי חוק ההסדרים קובע ששר הפנים יקבע בתקנות תנאים וכללים למתן הנחות בארנונה, ואת שיעורי ההנחה.

דנה פרידמן, קומה 3
www.koma3.co.il

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *